• Reset
Linear Light → Simmetric

Nettuno

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
IP65
20.0 × 16.3 mm
0.78 × 0.64 "
Linear Light → Angled

Tokio Nano

LED/m 192 LED/m • 58 LED/ft
W/m • W/ft 9,0 W/m • 2,7 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
6.5 × 6.5 mm
0.25 × 0.25 "
Linear Light → Angled

Tokio Micro

LED/m 182 LED/m • 56 LED/ft
W/m • W/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft
15,7 W/m • 4,8 W/ft
9.6 × 9.6 mm
0.37 × 0.37 "
Linear Light → Angled

Tokio Mini

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
13.0 × 13.0 mm
0.51 × 0.51 "
Linear Light → Angled

Tokio Mini Lens

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
13.0 × 13.0 mm
0.51 × 0.51 "
Linear Light → Angled

Tokio

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
19.5 × 19.5 mm
0.76 × 0.76 "
Linear Light → Angled

Tokio P5/P7

LED/m P7 → 14 LED/m • 4 LED/ft
P5 → 18 LED/m • 5 LED/ft
W/m • W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft
19,8 W/m • 6,0 W/ft
19.5 × 19.5 mm
0.76 × 0.76 "
Linear Light → Asymmetric

Kobe

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
16.0 × 11.6 mm
0.62 × 0.45 "
Linear Light → Asymmetric

Kobe Lens

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
16.0 × 10.2 mm
0.62 × 0.4 "
Linear Light → Asymmetric

Zaira

LED/m 144 LED/m • 44 LED/ft
168 LED/m • 52 LED/ft
182 LED/m • 56 LED/ft
TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable white
W/m • W/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft TW
18.0 × 18.5 mm
0.7 × 0.72 "
Subscribe to the newsletter

Newsletter